Muğla Büyükşehir Belediyesi 93 Kamu Personeli İşçi Alımı Yapacak!

BELEDİYE 93 PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

 1 Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler), 

1 Dalgıç (Balıkadam), 

1 Diğer Sanat Öğretmenleri (Özel Kurs) (Bale Öğretmeni) , 

1 Diğer Sanat Öğretmenleri (Özel Kurs) (Kaval ve Sipsi Sanatçısı ve Eğitmeni) ,

1 Diğer Sanat Öğretmenleri (Özel Kurs) (Kemençe ve Kemane Sanatçısı ve Eğitmeni) , 

1 Diğer Sanat Öğretmenleri (Özel Kurs) (Tiyatro Öğretmeni), 

3 Sağlık Memuru / Hemşire, 

2 Yüzme Antrönörü, 

3 Bilgisayar Mühendisi, 

1 Bilgi Güvenlik Uzmanı, 

1 Elektrik Elektronik Mühendisi, 

1 Elektrik Elektronik Teknisyeni, 

5 Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri, 

2 Bilgisayar Teknisyeni, 

2 Ekskavatör (Kasıma ve Yükleme) Operatörü, 

1 Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı, 

1 İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar, 

2 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik), 

3 İnşaat Ustası, 

2 Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) ,

 4 Büro Memuru (Genel), 

1 Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları,

6 Palamarcı, 

12 Temizlik İşçisi, 

1 Şehir Plancısı, 

15 Temizlik Görevlisi, 

2 Makine Mühendisi, 

1 Vakumlu Yol Süpürme Aracı Operatörü),

 2 Veteriner Hekim, 

4 Elektrik Teknisyeni, 

4 Elektronik Teknisyeni, 

3 Harita Teknikeri, 

3 Harita Mühendisi alımı olmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi 93 kamu işçisi personel alacak. Her ilan için başvuru özel koşulları vardır. Aşağıdaki ilan metninden tüm başvuru metinlerine ayrı ayrı tek linkte ulaşabilirsiniz. 

1 ÇOCUK BAKIM ELEMANI (ÖZEL EGITIM GEREKTİREN BİREYLER) ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 - 18 yaşını bitirmiş olmak,

 - Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, 

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (Yapılacak Güvenlik Soruşturmasıyla da tespit edilecektir)

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak gerekiyor. İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ÖZEL KOŞULLARI 1. Okul Öncesi Öğretmenliği (lisans) veya Çocuk Gelişimi (ön lisans) veya Çocuk Gelişimi (lisans) veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (ön lisans) Bölümünden mezun olmak. 2. Özel Eğitim gerektiren bireyler ile ilgili alanda deneyim sahibi olmak.

 

3. Tercihen başvurulan ilçede ikamet ediyor olmak gerekiyor. DALGIÇ (BALIKADAM) ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, - 18 yaşını bitirmiş olmak - Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, - Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (Yapılacak Güvenlik Soruşturmasıyla da tespit edilecektir)

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak, İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ÖZEL KOŞULLARI 1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 2. En az Balıkadam yeterliliğinde Profesyonel Sualtı Adamı Belgesi sahibi olmak, 3. Profesyonel Su Altı Adamları Yönetmeliği kapsamında yetkili kuruluşlardan alınmış   ’ Sualtı Adamı Olur’ ’ sağlık raporuna sahip olmak,

4. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre çok tehlikeli iş ve işyerlerinde çalışmasına, ayrıca vardiyalı çalışmasına engel bir sağlık sorunu bulunmamak, 5. Tercihen başvurulan ilçede ikamet ediyor olmak gerekiyor.