Deneyimli Deneyimsiz SYDV'ler 67 personel alacak! En az ilköğretim mezunu olanlar başvuru yapacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 67 personel alımı yapılacağı bildirildi.

 

SYDV'ler tarafından yayımlanan 67 personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı.Türkiye genelinde çeşitli SYDV'ler tarafından yayımlanan personel alım ilanlarında büro memur alımı, beden işçsi ve temizlik görevlisi alınacağı aktarıldı.

 

SYDV PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanı genel başvuru şartları şöyle:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8. İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

 

İŞKUR SYDV PERSONEL ALIMI İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden  Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yayımlanan personel alım ilanlarına https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ adresi üzerinden SYDV ilan metinlerine belirtilen başvuru yolları üzerinden başvuru yapılabilir.

 

İŞKUR SYDV PERSONEL ALIMI İLANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ