Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Başvuruları Sürüyor! Adalet Bakanlığı 2020 Yılı Devlet Memuru İlanları!

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan çeşitli ilanlara göre farklı kadrolar için kamu personeli alımları sağlanıyor. Yayınlanan Adalet Bakanlığı memur alım ilanına göre 72 personel alımı yapılacak. 50 mühendis, 15 stajyer kontrolör ve 7 pedagog kadroları için gerçekleştirilecek memur alım ilanları farklı başvuru şartları ve başvuru tarihleri barındırıyor. Haberimizde detayları bulabilirsiniz.

 

Adalet Bakanlığı memur alım ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz. Söz konusu ilanlara göre Adalet Bakanlığı 50 adet mühendis, 7 adet pedagog ve 15 adet stajyer kontrolör olmak üzere toplam 72 kamu personeli alınacak. Söz konusu 3 ilan için de KPSS şartı aranıyor. Diğer genel şartlar ve detaylar haberimizde... Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 50 Mühendis Alımı (27 Ocak - 10 Şubat) Başvuru ve tercih formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, ilanda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların 27/01/2020 tarihinden 10/02/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 50 adet Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır. GENEL ŞARTLAR - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, - 2018- KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, - En az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak. (ilgili bölümler aşağıda belirtilmiştir) 1- Başvuru Formu (EK-1) 2- Tercih Formu (EK-2) 3- Güvenlik Soruşturması Formu (EK-3) 4- Sağlık Beyanı Örneği (EK-4) Sözleşmeli 50 Mühendis Alımı TÜM İLAN İÇİN TIKLAYINIZ Adalet Bakanlığı 7 Pedagog Alım İlanı (13 - 24 Ocak 2020) Başvurular 13/01/2020 tarihinde başlayıp, 24/01/2020 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuruların Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan ekli listede belirtilen mahaller için ayrıca tercih alınacaktır. Adalet Bakanlığı taşra kadrolarında çalıştırılmak üzere Ek-1 listede sınıfı, sayısı ve yeri belirtilen 7 pedagog kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, pedagog unvanı için ilan edilen kadronun 5 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır. GENEL ŞARTLAR: 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2- 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir. Ek-1 Atama Yapılacak Kadrolar Ek-2 Başvuru Formu Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Ek-4 Sağlık Beyanı Örneği 7 Pedagog Alım İlanı TÜM İLAN İÇİN TIKLAYINIZ ***** Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alım İlanı (6-20 Ocak 2020) Başvuruların istenilen belgelerle birlikte 06/01/2020 tarihinden itibaren 20/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar “Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA” adresine şahsen veya en geç son başvuru tarihine kadar aynı adreste olacak şekilde posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 7 ve 8 inci derecelerde bulunan on beş (15) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır. Sınava Katılma ve Başvuru Şartları 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleritaşımak, 2- 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1985 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.) 3- Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az dört yıllık öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, 4- 2018 ve 2019 yılında A Grubu Kadrolar için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az yetmiş (70) ve üzeri puan almış olmak, (Bu iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır.) 5-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartları aranmaktadır. Ek-1 Başvuru Formu Ek-2 Güvenlik Soruşturması Formu Ek-3 Sağlık Beyanı