BTK 120 personel alımı yapacak! BTK personel alımı başvuru şartları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 120 personel alımı yapacağını duyurdu. BTK personel alımı kapsamında duyurulan ilanda Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için adaylarda aranan koşullar belirlendi. Buna göre BTK 120 personel alımı başvurusunda bulunabilmek için KPSS sınavından en az 70 puan almış olma şartı aranıyor. Başvurular ise kariyer.btk.gov.tr adresi üzerinden 20-29 Kasım tarihleri arasında alınacak.

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 120 personel alımı yapacağını duyurdu. BTK personel alımı kapsamında duyurulan ilanda Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için adaylarda aranan koşullar belirlendi. Buna göre BTK 120 personel alımı başvurusunda bulunabilmek için KPSS sınavından en az 70 puan almış olma şartı aranıyor. Başvurular ise kariyer.btk.gov.tr adresi üzerinden 20-29 Kasım tarihleri arasında alınacak.

 

Adayların;

 

a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,

 

b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (edevlet çıktısı kabul edilir, denkliği olanlar denklik belgesini de ibraz etmelidir.),

 

c) KPSS sonuç belgesi

 

ile başvurularını 20 - 29 Kasım 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir. Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri

de tasdik edilerek kabul edilir.

Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.