Aile Bakanlığından iş arayanlar için 888 TL tutarında istihdam destek ödemesi yardımı

Aile Ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde sosyal yardım alan kişilerden iş arayanlara destek sağlanıyor. Sosyal yardım alan ve aynı zamanda herhangi bir iş yerinde çalışabilecek durumda olanlara hem 888 TL destek ödemesi hem de istihdam desteği verilmektedir. Kimler Sosyal Yardım Alabilir? Sosyal yardımlar, Aile, Çalışma Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi kişilere tahsis ettiği yardımların bütününü ifade etmektedir. Eğitim yardımları, aile yardımları, engellilere yönelik yardımlar, özel amaçlı yardımlar, sağlık yardımları ve yabancılara yönelik yardımlar olmak üzere 6 başlık altında toplanan sosyal yardımlar, koşulları kapsayan vatandaşlar için geçerli olmaktadır. Sosyal Yardım Alanlar İçin İş Görüşmesi Aile Ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilmekte olan sosyal yardımdan faydalanan ve aynı zamanda çalışabilecek durumda olanlara iş görüşmelerinde istihdam desteği sağlanmaktadır. Sosyal yardım alan kişilerin iş görüşmesine gitmeden önce sağlık raporu, fotoğraf ve bunun gibi iş görüşmesinde gerekli evrakların hazırlanmasındaki giderler için 1 yıl içinde 3 defa 40 TL ile 100 TL arasında destek sağlanmaktadır. Destek Ödemesi Başvurusu Nasıl Yapılır? Sosyal yardım alan ve çalışabilecek durumda olan kişilere Aile Ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan desteğe başvurunun İŞKUR tarafından oluşturulan sistemde kişinin iş başvurusunda bulunduğu belgelendikten sonra bir ay içerisinde en yakın Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma vakfına yapılması gerekmektedir. Sosyal yardım alan ve aynı zamanda 18-55 yaşında çalışabilecek durumda olanlar için İŞKUR tarafından kişi işe başladıktan sonra asgari ücretin 1/3’ü olacak şekilde ödeme yapılır. Bu ödeme bir defaya mahsus olup aynı zamanda başvurunun yapıldığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları tarafından ödenir.