Hedef 4.3 milyon ek istihdam

Türkiye; seçimsiz 4 yıllık icraat ve istikrar dönemiyle 2023 hedeflerine doludizgin koşarken, "üreten, adil paylaşan, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin yol haritası Meclis'e sunuldu. 2019- 2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'na göre 2023'te GSYH'ın 1 trilyon 80 milyar dolara, ihracatın 226.6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9.9'a düşürülmesi, 4.3 milyon ek istihdam yaratılması planlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 11. Kalkınma Planı "hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi ve sürekli geliştirilen temel hak ve hürriyetler" olmak üzere üç sütun üzerine oturtuldu.

TEK HANELİ ENFLASYON
Ekonomide istikrar ve sürdürülebilirlik, beşeri, sosyal ve mekânsal gelişme alanlarında refahın artışı ve adil paylaşımı ile süreklilik arz eden bir gelişmişlik yönelimi, planda öncelikli amaçlar olarak ortaya konuluyor. Para politikasında fiyat istikrarını ve finansal istikrarı esas alan politika çerçevesine devam edilecek, güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında enflasyon yüzde 5 hedefine kademeli şekilde inecek. İşsizlik oranı yüzde 9.9'a düşürülecek. Plan dönemi sonunda GSYH'ya oranla kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 1.7, genel devlet açığının yüzde 1.8, merkezi yönetim bütçe açığının ise yüzde 2 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor. Uluslararası doğrudan yatırımların özellikle sanayi sektörüne çekilmesi hedefleniyor.

YERLİ ÜRETİM ARTACAK
Sanayi sektörü odak sektör olarak belirlenirken, yerli üretim artacak, sanayileşme hızlanacak. Tarım, turizm ve savunma sanayisi de öncelikli gelişme alanları olarak belirlendi. Dünyadaki emeklilik fonları başta olmak üzere büyük ölçekli fonların ülkemize uzun vadeli yatırım yapmasına yönelik yeni finansal ürünler geliştirilecek.