Mersin İçin Yapılan 5,3 Milyarlık Yatırım

Proje bazlı teşvik sistemi içerisinde CFS Petrokimya tarafından Mersin'e yapılacak olan polipropilen yatırımı için verilecek desteğin kararı ve şartları belli oldu.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 
Karara göre, CFS Petrokimya Anonim Şirketi tarafından Mersin'de yapılacak polipropilen üretimine ilişkin yatırım, yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karara göre desteklenecek. Yatırımın süresi, başlangıç olarak 8 Aralık 2017 tarihinden itibaren 6 yıl olarak öngörüldü. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi durumunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek. 
 
Tamamen yeni yatırım olarak öngörülen projedeki sabit yatırım tutarı 5 milyar 319 milyon lira olarak belirlendi. Öngörülen ilave istihdam bin kişi olurken, öngörülen nitelikli personel sayısı da 20 olacak. Yatırım süresi sonunda, yıllık 500 bin ton kapasiteli polipropilen üretimi yapılacak. 
 
Yatırıma, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, kurumlar vergisi indirimi (vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 85, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmadan 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 1 milyon 200 bin lira), faiz veya kar payı desteği (350 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren 10 yıl), enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 40 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si) verilecek. 
 
Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak. 
Faiz desteği, sabit yatırım tutarının yüzde 80'ine kadar bir veya birden fazla aracı kurumdan kullanılacak Türk lirası, döviz veya dövize endeksli yatırım kredilerine ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'i bakanlıkça karşılanmak üzere, itfa planının bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren yapılacak kredi geri ödemeleri için uygulanacak.