Sağlık meslek liseleri'nde yeni programlar

MEB ile Sağlık Bakanlığı, öğrencilerin gördüğü sağlık hizmetleri alanında düzenlenen beceri eğitimleri 'hemşire yardımcılığı', 'ebe yardımcılığı', ve 'sağlık bakım teknisyenliği' olanların istihdam durumlarını değerlendirdi. Atılacak yeni adımlar belirlendi. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sağlık Bakanlığı, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde halen 171 bin öğrencinin öğrenim gördüğü sağlık hizmetleri alanının beceri eğitimlerini masaya yatırdı.
 
Bakanlık, mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitim programlarını ilgili sektörlerle yeniden ele almaya, sorun alanlarında iyileştirmeler yapmak için ilgili sektörlerle ortak adım atmaya devam ediyor. Bu kapsamda 171 bin öğrencinin öğrenim gördüğü sağlık hizmetleri alanında yapılan beceri eğitimleri, Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmeye alındı. 
 
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nde yapılan toplantıya, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Alper Cihan ve ilgili daire başkanları ile uzmanlar katıldı. Sağlık hizmetleri meslek alanından mezun olanların istihdam durumlarının değerlendirildiği toplantıda, Sağlık Bakanlığı kadrolarında görev tanımları, unvanlar, teknisyen kadrosunun oluşturulması ve içeriklerine ait atılacak adımlar belirlendi.
 
Toplantıda, ilgili mevzuat hükümlerine göre, meslek liselerindeki sağlık hizmetleri alanlarındaki ‘hemşire yardımcılığı’, ‘ebe yardımcılığı’ ve ‘sağlık bakım teknisyenliği’ dallarında çerçeve öğretim programlarındaki teorik ve uygulamalı dersler, ortak dersler ile meslek derslerinin okulda ve işletmelerde gerçekleştirilmesine yönelik beceri eğitimleri süreci gözden geçirildi.
 
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatında Yapılan Mesleki Beceri Eğitimleri Hakkında Genelge’ taslağının incelendiği toplantıda, öğrencilerin beceri eğitimi ücretlerinin ödenmesine yönelik usul ve esaslar, öğrencilerin ücretli izin süreçleri, sağlık işletmelerindeki eğitici personel, usta öğreticiler ile koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları değerlendirildi.